รีวิว Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 หนึ่งในรองเท้าวิ่งเริ่มต้นที่ดีและคุ้มค่าที่สุดในตลาด

Related Articles

วันนี้เรามารีวิวความคิดเห็นหลังใช้งานรองเท้าวิ่งถนน Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 หนึ่งในรองเท้าวิ่งเริ่มต้นที่ดีและคุ้มค่าที่สุดในตลาด โดยถูกออกแบบมาเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง ซึ่งจะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้อย่างไรและมีเทคโนโลยีภายในอะไรที่น่าสนใจ รวมทั้งให้ความรู้สึกในการวิ่งเป็นเช่นไร เชิญติดตามได้เลยครับ

รีวิว Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 หนึ่งในรองเท้าวิ่งเริ่มต้นที่ดีและคุ้มค่าที่สุดในตลาด

ความรู้เพิ่มเติม

 • ภายในปี 2022 นี้ เราจะได้เห็นทางแบรนด์ Decathlon ได้มีการเริ่มปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยเป็นการเข้าสู่อุปกรณ์กีฬาประสิทธิภาพสูงที่มีการวิจัยและทดสอบจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ โดยยังคงไม่ละทิ้งภาพลักษณ์ของอุปกรณ์กีฬาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการประกาศร่วมมือกันอย่างเป็นทางการกับรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก Paris 2024 Olympic และ Paralympic ที่จะถูกจัดขึ้นในปี 2024 ในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการกีฬาให้กับทุกคน ภายใต้แนวคิด “การออกกำลังกายในทุกวัน คือ หัวใจของฝรั่งเศส”
 • ทำให้โลโก้แบรนด์ Decathlon มีการถูกปรับเปลี่ยนใหม่ในรอบ 31 ปี ให้มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยจะมีการออกแบบเป็นตัวอักษร D ที่มีขีด — อยู่ด้านล่าง ซึ่งหากอิงอ้างความหมายตามที่ Decathlon สาขาประเทศจีนให้ไว้จะสามารถอธิบายได้ดังรูปต่อไปนี้
ความหมายโลโก้ใหม่ของแบรนด์ Decathlon

ประวัติ ข้อมูลและหน้าที่ของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

ย้อนกลับไปในปี 2017 ห้องปฏิบัติการ Decathlon Sports Lab ณ เมือง Villeneuve d’Ascq ประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกับสถาบันสุขภาพ Luxembourg Institute of Health (LIH) ประเทศลักเซมเบิร์ก ในการร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างการรองรับแรงกระแทกของพื้นชั้นกลางในรองเท้าวิ่งกับปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการวิ่ง”

ห้องปฏิบัติการ Decathlon Sports Lab ณ เมือง Villeneuve d’Ascq ประเทศฝรั่งเศส

โดยใช้ชื่องานวิจัยว่า Shoe cushioning, body mass and running biomechanics as risk factors for running injury” ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลนักวิ่งจำนวน 848 คน ในการทดสอบวิ่ง 27,761 ครั้ง ที่มีระยะทางรวมกว่า 247,677 กม. และใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลกว่า 6 เดือน

ซึ่งเป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการวิ่งกับพื้นชั้นกลางในรองเท้าวิ่งที่มีความนุ่มต่างกัน 2 ชนิด คือ พื้นชั้นกลางนุ่ม (61 N/mm) และพื้นชั้นกลางแข็ง (95 N/mm)

ก่อนที่จะสรุปผลและตีพิมพ์งานวิจัยออกมาในปี 2018 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า “นักวิ่งที่สวมใส่รองเท้าวิ่งที่มีพื้นชั้นกลางที่นุ่มมีอาการบาดเจ็บจากการวิ่งน้อยลง 25 เปอร์เซ็นต์”

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า “นักวิ่งที่สวมใส่รองเท้าวิ่งที่มีพื้นชั้นกลางที่นุ่มมีอาการบาดเจ็บจากการวิ่งน้อยลง 25 เปอร์เซ็นต์”

โดยนิยามของอาการบาดเจ็บจากการวิ่งในงานวิจัยนี้ คือ “อาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง ที่เกิดขึ้นในส่วนรยางค์ล่าง (Lower Limb) ของร่างกายมนุษย์ นับตั้งแต่สะโพกไปจนถึงเท้า ได้แก่ ต้นขา, หัวเข่า, ปลายขา, ข้อเท้า, และเท้า ที่ทำให้ต้องหยุดวิ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน”

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของนักวิ่ง ความนุ่มของพื้นชั้นกลาง และอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง โดยผลการวิจัยบ่งชี้ว่า “นักวิ่งที่มีน้ำหนักตัวน้อย (เฉลี่ย 62.8 กก.) เมื่อสวมใส่รองเท้าวิ่งที่มีพื้นชั้นกลางแข็งจะมีโอกาสเกิดอาการบาดเจ็บมากกว่านักวิ่งที่มีน้ำหนักตัวมาก (เฉลี่ย 78.2 กก.)”

นักวิ่งที่มีน้ำหนักตัวน้อย (เฉลี่ย 62.8 กก.) เมื่อสวมใส่รองเท้าวิ่งที่มีพื้นชั้นกลางแข็งจะมีโอกาสเกิดอาการบาดเจ็บมากกว่านักวิ่งที่มีน้ำหนักตัวมาก (เฉลี่ย 78.2 กก.)

ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นการหักล้างกับความเชื่อเดิมในอดีตที่ว่า “เมื่อวิ่งในรองเท้าวิ่งที่มีพื้นชั้นกลางที่แข็ง นักวิ่งน้ำหนักตัวมากจะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งมากกว่านักวิ่งที่น้ำหนักตัวน้อย”

และจากงานวิจัยนี้ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า “ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือมากต่างก็ได้รับประโยชน์จากพื้นชั้นกลางที่นุ่มในการช่วยลดโอกาสที่จะบาดเจ็บจากการวิ่ง เพียงแต่นักวิ่งที่มีน้ำหนักตัวน้อยจะได้รับประโยชน์มากกว่า

และงานวิจัยนี้ได้กลายมาเป็นต้นกำเนิดให้กับรองเท้าวิ่งตระกูล FLOW ของแบรนด์ Decathlon

ซึ่ง Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถูกเปิดตัวและวางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2022 โดยมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางที่มีความนุ่มเดียวกันกับที่เคยใช้ทดสอบในงานวิจัย และสิ่งที่เพิ่มเข้าในรุ่นที่วางจำหน่ายจริง คือ การออกแบบที่มีการผ่าพื้นชั้นกลางตามสรีระเท้า

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

โดยการออกแบบผ่าพื้นชั้นกลางตามสรีระเท้า เป็นการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดการเคลื่อนไหวของเท้าอย่างเป็นธรรมชาติ (หรือ Natural Motion) ซึ่งแบรนด์แรกที่เป็นผู้วิจัยและคิดค้นคือ แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสอย่างแบรนด์ Salomon ที่เปิดตัวมาในรองเท้าวิ่งตระกูล Predict ในปี 2018 และถือเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์ Salomon

Salomon Predict RA ในปี 2018

รองเท้าวิ่ง Salomon ตระกูล Predict ถือเป็นการประยุกต์เอาแนวคิดของการวิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ (Natural Running) เข้ากับรองเท้าวิ่งถนนในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่ได้ออกมา คือ บรรทัดฐานใหม่ของรองเท้าวิ่งที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง

ซึ่งการออกแบบเซาะร่องและผ่าแบ่งพื้นของแบรนด์ Salomon จะทำหน้าที่ 2 ประการคือ

 • หนึ่ง ช่วยให้ข้อต่อเท้าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนของบริเวณปลายเท้า เพื่อให้ข้อต่อบริเวณปลายเท้าเข้ามาช่วยกระจายความเครียดสะสมของข้อเท้า ขาและเข่า ซึ่งรองเท้าวิ่งถนนปกติปลายเท้าจะงอตัวได้น้อย ส่งผลให้แรงกระแทกจะไปสะสมที่ข้อเท้า ขาและเข่าแทน
 • สอง รองรับข้อต่อเท้าในจุดที่ต้องการการซัพพอร์ต เช่นในส่วนของบริเวณอุ้งเท้าด้านในและส้นเท้า ซึ่งอุ้งเท้าด้านในเป็นจุดสำคัญที่มีผลต่อการล้มของเท้า เช่นในนักวิ่งเท้าแบน ซึ่งจะนำไปสู่การบิดตัวของหัวเข่าที่ไม่อยู่ในแนวระนาบที่เหมาะสม และก่อให้เกิดอาการเจ็บเข่าได้
อุ้งเท้าด้านในเป็นจุดสำคัญที่มีผลต่อการล้มของเท้า เช่นในนักวิ่งเท้าแบน ซึ่งจะนำไปสู่การบิดตัวของหัวเข่าที่ไม่อยู่ในแนวระนาบที่เหมาะสม และก่อให้เกิดอาการเจ็บเข่าได้

ฉะนั้น หลักการออกแบบคือ พื้นชั้นกลางบริเวณปลายเท้าต้องยืดหยุ่น เพื่อให้ปลายเท้าสามารถงอตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และพื้นชั้นกลางบริเวณอุ้งเท้าและส้นเท้าต้องมีความเสถียรและมั่งคง เพื่อให้ข้อเท้าและเข่าอยู่ในแนวระนาบที่เหมาะสมตลอดระยะทางการวิ่ง (ท่านใดที่สนใจอ่านบทความเต็มเกี่ยวกับรองเท้าวิ่ง Salomon ตระกูล Predict สามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่เลยครับ)

โดย Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถือได้ว่าออกแบบมาบนแนวคิดเดียวกันกับรองเท้าวิ่ง Salomon ตระกูล Predict และเป็นการนำเอางานวิจัยความนุ่มของพื้นชั้นกลางของตนเองมาประยุกต์ นอกจากนี้ ทางแบรนด์ Decathlon จะมีการแนะนำว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เหมาะกับการวิ่งในระยะทางไม่เกิน 10 กม.

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 สีน้ำเงิน

และเหตุผลของระยะทาง 10 กม. เราต้องมาอธิบายถึงหน้าที่ของรองเท้าวิ่งประเภทนี้กันก่อน ซึ่งถูกจัดเป็น รองเท้าวิ่งสำหรับซ้อมประจำวันที่ใช้ในวันฝึกซ้อมพิเศษและวันพัก (Workout & Recovery – Daily Trainers)

ซึ่งรองเท้าวิ่งประเภทนี้หน้าที่หลักจะถูกแบ่งตามความสามารถของนักวิ่ง โดย

สำหรับนักวิ่งมือใหม่หรือผู้เริ่มออกกำลังกายจะเหมาะกับการใช้ออกกำลังกายและเดินวิ่งจ๊อกกิ้งประจำวัน เพื่อลดโอกาสที่จะบาดเจ็บจากการวิ่ง ซึ่งระยะทาง 10 กม. ของนักวิ่งมือใหม่ ก็ถือเป็นระยะทางที่ไกลและใช้เวลานานในการวิ่ง (เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง) ทำให้รองเท้าที่ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งก็ถือเป็นสิ่งที่เหมาะกับมือใหม่ในการเริ่มต้นออกวิ่ง

สำหรับนักวิ่งอาชีพ รองเท้าวิ่งประเภทนี้ถือว่าจำเป็นต้องมีติดบ้านไว้ 1 คู่เสมอ ไว้สำหรับการฝึกซ้อมพิเศษ เช่น การฝึก Drills และการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเฉพาะส่วน และใช้ในวันพัก รวมทั้งใช้วอร์มอัพและคูลดาวน์ก่อนและหลังวิ่ง เพื่อคลายและยืดกล้ามเนื้อ

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 เหมาะกับการใช้ออกกำลังกายและเดินวิ่งจ๊อกกิ้งประจำวัน รวมไปถึงการฝึกซ้อมพิเศษ

และโดยปกติจะถูกหยิบมาสวมใส่ 1 – 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์เท่านั้น และไม่ได้เป็นรองเท้าคู่หลักสำหรับซ้อมวิ่งประจำวัน (Daily Run) หรือซ้อมวิ่งระยะไกล (Long Run)

ซึ่งทางแบรนด์ Decathlon ในปัจจุบันจะมีการแบ่งตระกูลรองเท้าวิ่งสำหรับนักวิ่งอาชีพที่จะนำไปหมุนเวียนฝึกซ้อมอย่างชัดเจน ที่ได้แก่

 • Kiprun KS 900 – รองเท้าคู่หลักสำหรับซ้อมวิ่งประจำวัน (Daily Run) และซ้อมวิ่งระยะไกล (Long Run)
 • Kiprun KD 800 – รองเท้าวิ่งสำหรับซ้อมทำความเร็ว (Lightweight Trainers) เช่น การฝึกซ้อม Interval และ Tempo
 • Kiprun KD 900X – รองเท้าวิ่งคาร์บอนสำหรับใส่แข่งขัน (Racing Shoes)
 • Kalenji Jogflow 500.1 – รองเท้าวิ่งสำหรับใช้ฝึกซ้อมพิเศษและวันพัก (Workout & Recovery – Daily Trainers)
Decathlon Kiprun KS 900 รองเท้าคู่หลักสำหรับซ้อมวิ่งประจำวัน (Daily Run) และซ้อมวิ่งระยะไกล (Long Run)
Decathlon Kiprun KD 800 รองเท้าวิ่งสำหรับซ้อมทำความเร็ว (Lightweight Trainers) เช่น การฝึกซ้อม Interval และ Tempo
Decathlon Kiprun KD 900X รองเท้าวิ่งคาร์บอนสำหรับใส่แข่งขัน (Racing Shoes)

และเหตุผลหลักที่นักวิ่งอาชีพไม่เหมาะกับการนำ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ไปซ้อมวิ่งระยะไกล เนื่องจากนักวิ่งอาชีพมีการวิ่งด้วยความเร็วเพซที่เร็วและมีระยะทางในการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างไกล และหากรองเท้าวิ่งมีปลายเท้าที่ยืดหยุ่นสูงและสามารถงอตัวได้ง่าย จะส่งผลให้ปลายเท้าของนักวิ่งทำงานหนักขึ้นและมีอาการเมื่อยล้ามากกว่าเดิม

แต่ก็มีกรณียกเว้น เช่น หากต้องการฝึกความแข็งแรงของเอ็นและกล้ามเนื้อขาและเท้า การนำ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ไปวิ่งระยะไกล ก็ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้เอ็นและกล้ามเนื้อขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งลักษณะนี้จะถูกจัดเป็นการฝึกซ้อมพิเศษ (Workouts)

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 สีชมพูดำ สำหรับนักวิ่งหญิง

ฉะนั้น ระยะทำการของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ทางเราแนะนำไม่เกิน 10 กม. สำหรับนักวิ่งมือใหม่ และหากเป็นนักกีฬาอาชีพสามารถใช้ฝึกซ้อมได้ไกลถึงระยะฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.)

ความรู้เพิ่มเติม

 • รองเท้าวิ่งสำหรับซ้อมประจำวันที่ใช้ในวันฝึกซ้อมพิเศษและวันพัก (Workout & Recovery – Daily Trainers) ในปัจจุบันสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภทหลักคือ
 • 1. มุ่งเน้นความเอนกประสงค์ในการใช้งาน มีลักษณะคือ พื้นชั้นกลางของรองเท้าจะมีความนุ่ม สามารถใช้งานในชีวิตประจำวัน ซ้อมประจำวัน หรือนำไปฝึกซ้อมพิเศษได้ โดยที่บริเวณปลายเท้ามีความยืดหยุ่น และไม่ต้องมีการปรับตัวก่อนใช้งาน ตัวอย่างเช่น Decathlon Kalenji Jogflow 500.1, Salomon Predict SOC 2, และ Nike Flex Run 2021 (ซึ่งแบรนด์ Nike ไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งมารองรับ)
 • 2. การเป็นรองเท้าวิ่ง Minimalist หรือ มุ่งเน้นการฝึกซ้อมพิเศษเป็นหลัก มีลักษณะคือ พื้นชั้นกลางบางและเฟิร์ม เน้นไปที่การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก โดยที่บริเวณปลายเท้ามีความยืดหยุ่นเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการปรับตัวก่อนใช้งาน ตัวอย่างเช่น Decathlon Kiprun KN500, Salomon Predict 2, และ Nike Free Run 5.0 2021

และด้วยความเอนกประสงค์ของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 กับราคา เปิดตัว £34.99 (และในประเทศไทย 1,200 บาท) ที่ถูกมากที่สุดในตลาด ทำให้นิตยสาร Runners World ยกให้ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 เป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิ่งมือใหม่ เคียงคู่กับ Hoka One One Arahi 5, New Balance Fresh Foam X 860v12 และ Puma Velocity Nitro 2

นิตยสาร Runners World ยกให้ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 เป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักวิ่งมือใหม่

ข้อมูลจำเพาะของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

 • น้ำหนัก: 251.3 กรัม ในไซส์ 43 ชาย และ 203.3 กรัม ในไซส์ 39 หญิง
 • น้ำหนักชั่งจริง: 275 กรัม ในไซส์ 45 ชาย
 • Offset: 4 มม. (ปลายเท้าสูง 26 มม. และส้นเท้าสูง 30 มม.) โดยประมาณ
 • ความกว้างหน้าเท้าแบบปกติ
 • ราคา: 1,200 บาท

นอกจากนี้ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ยังมีรุ่นพิเศษสำหรับนักวิ่งหญิงที่เป็นการยกระดับหน้าผ้าเป็นหน้าผ้า Knit ที่สวมใส่สบาย ที่ใช้ชื่อรุ่นว่า “Jogflow 500K.1” (สีกากี) โดยจะวางจำหน่ายในราคา 1,500 บาท

Decathlon Kalenji Jogflow 500K.1 สีกากี สำหรับนักวิ่งหญิง

และหลังจากทราบประวัติ ข้อมูลและหน้าที่ของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 กันไปอย่างเต็มที่แล้ว เรามารีวิวความคิดเห็นหลังใช้งานกันนะครับ

รีวิวความคิดเห็นหลังใช้งาน Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

รีวิวความคิดเห็นหลังใช้งาน Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

และรีวิว Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ในครั้งนี้จะสามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้

หน้าผ้า (Upper)

หน้าผ้าของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

หน้าผ้าของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 มาพร้อมกับหน้าผ้า Mesh แบบโปร่งแสง ที่มีการทอขึ้นลวดลายภายนอกตลอดทั้งหน้าผ้า เพื่อความสวยงาม

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 มาพร้อมกับหน้าผ้า Mesh แบบโปร่งแสง ที่มีการทอขึ้นลวดลายภายนอกตลอดทั้งหน้าผ้า
หน้าผ้า Mesh แบบโปร่งแสง ที่มีการทอขึ้นลวดลายภายนอกตลอดทั้งหน้าผ้า
หน้าผ้า Mesh แบบโปร่งแสง ที่มีการทอขึ้นลวดลายภายนอกตลอดทั้งหน้าผ้า

และในส่วนของบริเวณลิ้นรองเท้าจะมีการบุฟองน้ำที่หนากำลังดีและมีการออกแบบทรงของลิ้นรองเท้าให้โค้งเข้ากับข้อเท้าของนักวิ่ง รวมทั้งมีการติดตั้งแถบสะท้อนแสงบริเวณลิ้นรองเท้ามาให้ เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นขณะวิ่งในเวลาพลบค่ำ

ซึ่งหน้าผ้าของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 จะเป็นแบบลิ้นแยกจากตัวหน้าผ้า และไม่ได้มีการตัดเย็บให้ลิ้นรองเท้าเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันกับหน้าผ้า เสมือนเป็นผ้าชิ้นเดียว (ซึ่งเรียกว่า Gusseted Tongue) เหมือนในรองเท้าวิ่งที่มีราคาสูง แต่โดยรวมก็ไม่มีผลต่อการใช้งาน

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 จะเป็นแบบลิ้นแยกจากตัวหน้าผ้า ไม่ได้มีการตัดเย็บให้ลิ้นรองเท้าเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันกับหน้าผ้า
บริเวณลิ้นรองเท้าจะมีการบุฟองน้ำที่หนากำลังดีและมีการออกแบบทรงของลิ้นรองเท้าให้โค้งเข้ากับข้อเท้าของนักวิ่ง รวมทั้งมีการติดตั้งแถบสะท้อนแสงบริเวณลิ้นรองเท้ามาให้

และในส่วนของ Heel Counter จะเป็นพลาสติกแข็งรอบส้นเท้า ทำให้สามารถช่วยประคองบริเวณส้นเท้าได้เป็นอย่างดี และมีการบุขอบบริเวณส้นเท้าด้วยฟองน้ำ รวมทั้งทางแบรนด์ Decathlon จะมีการออกแบบให้ขอบบริเวณส้นเท้าหลบบริเวณเอ็นร้อยหวาย เพื่อช่วยป้องกันอาการเสียดสีหรืออาการกัดเอ็นร้อยหวาย

แบรนด์ Decathlon มีการออกแบบให้ขอบบริเวณส้นเท้าหลบบริเวณเอ็นร้อยหวาย เพื่อช่วยป้องกันอาการเสียดสีหรืออาการกัดเอ็นร้อยหวาย
Heel Counter ภายในจะเป็นพลาสติกแข็งรอบส้นเท้า ทำให้สามารถช่วยประคองบริเวณส้นเท้าได้เป็นอย่างดี
การตัดเย็บภายนอกมีการเก็บรายละเอียดงานที่ดีมาก

ในด้านความรู้สึกหลังสวมใส่ หน้าผ้าของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถือได้ว่าเป็นหน้าผ้าที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศและความชื้นได้ดีมาก มีความกระชับและการจับเท้าได้ดี และไม่มีอาการหน้าผ้ากัดเท้า รวมทั้ง หน้าเท้าและความสูงของบริเวณปลายเท้าค่อนข้างกว้างและสูง ซึ่งนักวิ่งเท้ากว้าง (2E) และหลังเท้าสูงสามารถสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ได้อย่างสบายๆ (ทางเราให้นักวิ่งหน้าเท้ากว้างทดสอบแล้ว)

หน้าผ้าของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถือได้ว่าเป็นหน้าผ้าที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศและความชื้นได้ดีมาก
หน้าผ้ามีความโปร่ง ระบายอากาศได้ดีมาก

พื้นชั้นกลาง (Midsole)

พื้นชั้นกลางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

ในส่วนพื้นชั้นกลางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 จะมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางวัสดุ EVA แบบความหนาแน่นเดียวตลอดทั้งพื้น ซึ่งสีน้ำเงินบริเวณส้นเท้าเป็นเพียงสี เพื่อความสวมงามเท่านั้น

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 จะมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางวัสดุ EVA แบบความหนาแน่นเดียวตลอดทั้งพื้น
ซึ่งสีน้ำเงินบริเวณส้นเท้าเป็นเพียงสี เพื่อความสวมงามเท่านั้น

และพื้นชั้นกลางจะมีการผ่าแบ่งพื้นตามสรีระเท้า โดยเฉพาะบริเวณปลายเท้า เพื่อให้ปลายเท้าสามารถเคลื่อนไหวและงอตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ

พื้นชั้นกลางจะมีการผ่าแบ่งพื้นตามสรีระเท้า โดยเฉพาะบริเวณปลายเท้า

โดยความสูงพื้นชั้นกลางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 เมื่อวัดตามกฎของ World Athletic (รวมดอกยางและแผ่นรองรองเท้า) โดยประมาณจะมีความสูงบริเวณปลายเท้า 26 มม. และส้นเท้าสูง 30 มม. (Drop 4 มม.) ซึ่งเป็นความหนาของพื้นชั้นกลางที่กำลังดี ไม่หนาและบางจนเกินไป

ความสูงพื้นชั้นกลางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 โดยประมาณจะมีความสูงบริเวณปลายเท้า 26 มม. และส้นเท้าสูง 30 มม. (Drop 4 มม.)

ในส่วนของแผ่นรองรองเท้า (Insole) จะมาพร้อมกับแผ่นรองวัสดุ Open Cell PU หรือ วัสดุเดียวกับแผ่นรองของแบรนด์ OrthoLite ที่ให้ความนุ่มและช่วยดูดซับความชื้น แต่แผ่นรองที่ให้มากับรองเท้าตัวเนื้อโฟมจะมีความโปร่งกว่าคล้ายแผ่นรอง OrthoLite รุ่น Eco

แผ่นรองรองเท้า (Insole) จะมาพร้อมกับแผ่นรองวัสดุ Open Cell PU

และการตัดทรงของแผ่นรองจะเป็นแบบตัดตรง ซึ่งไม่ได้มีการขึ้นรูปให้เข้ากับสรีระเท้าของนักวิ่ง (Ergonomics) ซึ่งในส่วนนี้ หากนักวิ่งต้องการให้รองเท้ารู้สึกเข้ารูปกับเท้ามากขึ้น ก็สามารถหาแผ่นรองที่มีการขึ้นรูปตามสรีระเท้ามาเปลี่ยนใหม่ในภายหลังได้ เช่น แผ่นรอง Decathlon Run 300 Insole (ราคา 300 บาท) และ Run 700 Insole (ราคา 350 บาท)

(ซ้าย) แผ่นรอง Decathlon Run 700 Insole (ราคา 350 บาท) และ (ขวา) Run 300 Insole (ราคา 300 บาท)

ในด้านความรู้สึกหลังสวมใส่ พื้นชั้นกลางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ตัวเนื้อโฟมจะมีความนุ่ม แน่น และเด้ง ซึ่งไม่ได้นุ่ม ยวบ ทำให้การวิ่งมีความลื่นไหล วิ่งสนุก และไม่ความรู้สึกจมหรือหน่วง รวมทั้งปลายเท้าสามารถงอตัวและเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้การวิ่งรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนได้ยืดเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่ตึง

พื้นชั้นกลางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ตัวเนื้อโฟมจะมีความนุ่ม แน่น และเด้ง ซึ่งไม่ได้นุ่ม ยวบ ทำให้การวิ่งมีความลื่นไหล วิ่งสนุก

และพื้นชั้นกลางยังมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของความเสถียรและมั่งคง ทำให้นักวิ่งเท้าแบน (Overpronators) สามารถสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ได้เลย ไม่มีอาการเท้าล้ม นอกจากนี้ ด้วยความเสถียรนี้ ยังทำให้เหมาะเป็นอย่างมากกับการใส่ทำงานหรือใส่เดินตลอดทั้งวัน

พื้นชั้นกลางยังมีความเสถียรและมั่งคงเป็นอย่างมาก ทำให้นักวิ่งเท้าแบน (Overpronators) สามารถสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ได้เลย

ดอกยาง (Outsole)

ดอกยางของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 จะมีการติดตั้งดอกยางมาให้ทั่วทั้งบริเวณปลายเท้าและส้นเท้า โดยคุณภาพเนื้อยางที่ให้มาก็ถือว่า เกาะพื้นได้ดีมาก แม้ในพื้นผิวที่เปียกก็ยังเกาะพื้นได้ตามมาตรฐานรองเท้าวิ่งถนนราคาสูงส่วนใหญ่ และตัวเนื้อยางก็มีความทนทานในการใช้งาน ซึ่งจากที่ทางเราใช้งานมาอย่างเต็มที่ ดอกยางมีการสึกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 จะมีการติดตั้งดอกยางมาให้ทั่วทั้งบริเวณปลายเท้าและส้นเท้า
บริเวณกลางเท้าจะไม่มีการติดตั้งดอกยางมาให้
โดยคุณภาพเนื้อยางที่ให้มาก็ถือว่า เกาะพื้นได้ดีมาก แม้ในพื้นผิวที่เปียกก็ยังเกาะพื้นได้ตามมาตรฐานรองเท้าวิ่งถนนราคาสูงส่วนใหญ่

สรุปโดยรวมและการใช้งาน

สรุปโดยรวมและการใช้งานของ Decathlon Kalenji Jogflow 500.1

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถือเป็นและต้องยกให้เป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด ณ เวลานี้ เลยก็ว่าได้ สำหรับการเป็นรองเท้าวิ่งสำหรับซ้อมประจำวันที่ใช้ในวันฝึกซ้อมพิเศษและวันพัก (Workout & Recovery – Daily Trainers) รวมทั้งเป็นรองเท้าวิ่งเริ่มต้นสำหรับนักวิ่งมือใหม่และผู้เริ่มออกกำลังกาย

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถือเป็นและต้องยกให้เป็นรองเท้าวิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด ณ เวลานี้

และอย่างที่กล่าวไปว่ารองเท้าวิ่งประเภทนี้ สำหรับนักวิ่งอาชีพแล้ว มีความจำเป็นต้องมีติดบ้านไว้หนึ่งคู่เสมอ สำหรับการฝึกซ้อมพิเศษ เช่น การฝึก Drills และการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเฉพาะส่วน และใช้ในวันพัก เพื่อคลายและยืดกล้ามเนื้อ

รวมทั้งทางเรายังใช้รองเท้าคู่นี้ วอร์มอัพและคูลดาวน์ก่อนและหลังการฝึกซ้อมแบบ Interval และ Tempo เพื่อเป็นการกระตุ้นและคล้ายกล้ามเนื้อ

สำหรับนักวิ่งอาชีพแล้ว มีความจำเป็นต้องมีติดบ้านไว้หนึ่งคู่เสมอ สำหรับการฝึกซ้อมพิเศษ เช่น การฝึก Drills และใช้ในวันพัก

และสำหรับการใช้งานหลักสำหรับการวิ่งและฝึกซ้อม โดยปกติรองเท้าวิ่งประเภทนี้ จะถูกหยิบมาสวมใส่ 1 – 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์เท่านั้น แต่หากใช้ในชีวิตประจำวันหรือออกกำลังกายทั่วไป เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เข้ายิม เต้นแอโรบิค หรือใส่ทำธรุระประจำวัน ก็สามารถใช้งานได้ในทุกวัน

หากใช้ในชีวิตประจำวันหรือออกกำลังกายทั่วไป เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เข้ายิม เต้นแอโรบิค หรือใส่ทำธรุระประจำวัน ก็สามารถใช้งานได้ในทุกวัน

โดยรวม Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ถือได้ว่าตอบโจทย์ในการเป็นรองเท้าวิ่งเอนกประสงค์สำหรับซ้อมประจำวันที่ใช้ในวันฝึกซ้อมพิเศษและวันพักได้อย่างครบถ้วน จากทั้งหน้าผ้าที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดีมาก และพื้นชั้นกลางที่นุ่ม แน่น เสถียรและมั่งคง การวิ่งมีความลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ รวมทั้งดอกยางที่เกาะพื้นได้ดีและมีความทนทาน ซึ่งไม่มีข้อตำหนิใดๆ

Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ตอบโจทย์ในการเป็นรองเท้าวิ่งเอนกประสงค์สำหรับซ้อมประจำวันที่ใช้ในวันฝึกซ้อมพิเศษและวันพักได้อย่างครบถ้วน ไม่มีข้อตำหนิใดๆ

และในบทความรีวิว Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 นี้ ต้องขอขอบคุณทาง Decathlon Thailand ที่ส่งรองเท้าและชุดวิ่งมาให้ทางเราทดสอบนะครับ

และท่านใดที่สนใจรองเท้าวิ่ง Decathlon Kalenji Jogflow 500.1 ณ เวลานี้ มีวางจำหน่ายแล้วที่ Decathlon ทุกสาขา หรือสามารถเข้าไปเลือกชมแบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ

หวังว่าบทความนี้เป็นจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิ่งหรือผู้ที่สนใจในการวิ่งหลาย ๆ ท่าน ขอให้วิ่งให้สนุกครับ

สามารถติดตาม Running Profiles ได้ทั้งใน

More on this topic

Popular stories

Training Plan